ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0935937911
อีเมล์ : orchidman046@gmail.com
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:05  อ่าน 195 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปี 2564 ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข จากโรงเรียนคำพ่อสอน
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:05   อ่าน 195 ครั้ง