ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0935937911
อีเมล์ : orchidman046@gmail.com
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:01  อ่าน 119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปี 2562 : ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นร้อยครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:01   อ่าน 119 ครั้ง