ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0935937911
อีเมล์ : orchidman046@gmail.com
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:00  อ่าน 66 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปี 2559 : กิจกรรมเข้าร่วมการทดสอบระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยี ผ่านการทดสอบทั้ง 3 วิชาคือ1.Key Application 2.Living Online 3.Computing Fundamentals เกียรติบัตร IC3 เป็นการอบรมและทดสอบระดับโลก ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับครูผู้สอนด้าน ICT
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:00   อ่าน 66 ครั้ง