ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0935937911
อีเมล์ : orchidman046@gmail.com
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:00  อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปี 2556 : เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ตามโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรม พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:00   อ่าน 86 ครั้ง