ผลงานครู
ชื่อผลงาน : SAR หน้าเดียว
ชื่ออาจารย์ : สุกัญญา ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,19:19  อ่าน 147 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice การใช้เพลงประกอบการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : สุกัญญา ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,15:34  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ ทักษะต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้นม.4-6 งานศิลปหัตกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นางวารุณี จินดาวงศ์
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,16:05  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นม.4-6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางวารุณี จินดาวงศ์
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,15:59  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล" โรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ยพัฒนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษาติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558-2560)
ชื่ออาจารย์ : นางวารุณี จินดาวงศ์
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,15:54  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นม.4-6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางวารุณี จินดาวงศ์
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,15:47  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นม.4-6 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางวารุณี จินดาวงศ์
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,15:45  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นม.1-ม.3 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางวารุณี จินดาวงศ์
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,15:43  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางวารุณี จินดาวงศ์
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2563,14:02  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางวารุณี จินดาวงศ์
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2563,14:01  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..