ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practice การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีชีวิตชีวา (Active Classroom)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2564,01:11  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้กระบวนการ MISS-ME
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2564,22:42  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล 6-20 มกราคม 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2564,14:31  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2564,14:15  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นายกิจศักดิ์ ชูศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,18:54  อ่าน 313 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2564 ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข จากโรงเรียนคำพ่อสอน
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:05  อ่าน 465 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2563 : รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ระดับเหรียญทอง ประเภท การบริหารจัดการชั้นระเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:02  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2562 : ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นร้อยครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:01  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 : รับรางวัล "คุรุสดุดี" จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:01  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2559 : เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) งานมัธยมศึกษาวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:00  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..