ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practice การใช้สื่อการสอนออนไลน์ (เกมส์) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Past Simple Tense
ชื่ออาจารย์ : สุกัญญา ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,15:21  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : SAR หน้าเดียว
ชื่ออาจารย์ : สุกัญญา ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,19:19  อ่าน 617 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice การใช้เพลงประกอบการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : สุกัญญา ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,15:34  อ่าน 438 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2563,14:32  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2/2557
ชื่ออาจารย์ : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2563,14:16  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2563,14:15  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองกิจกรรมการแปรรูปอาหารระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 61 ประจำปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2563,14:08  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูวิทยาศาสตร์ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2563,14:03  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเป็นบุคคลากรต้นแบบปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ประจำปี 2546
ชื่ออาจารย์ : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2563,14:02  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำปฎิรูปการศึกษา ปีการศึกษา 2545
ชื่ออาจารย์ : นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2563,13:55  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..