ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นายกิจศักดิ์ ชูศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,18:54  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2564 ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข จากโรงเรียนคำพ่อสอน
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:05  อ่าน 284 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2563 : รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ระดับเหรียญทอง ประเภท การบริหารจัดการชั้นระเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:02  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2562 : ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นร้อยครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:01  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 : รับรางวัล "คุรุสดุดี" จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:01  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2559 : เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) งานมัธยมศึกษาวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:00  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2559 : กิจกรรมเข้าร่วมการทดสอบระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยี ผ่านการทดสอบทั้ง 3 วิชาคือ1.Key Application 2.Living Online 3.Computing Fundamentals เกียรติบัตร IC3 เป็นการอบรมและทดสอบระดับโลก ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับครูผู้สอนด้าน ICT
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:00  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2556 : เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ตามโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรม พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,17:00  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2556 ผ่านการประเมิน ว.13/2556 เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณ์เชิงประจักษ์
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,16:59  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2556 รับรางวัลผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) ระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2564,16:59  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..