ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25 พ.ย. 65
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 14 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ 12 ส.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 06 พ.ค. 65
ประกาศจากโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่งานธุรการในสถานศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 02 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 22 เม.ย. 65
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยาศึกษา ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 12 เม.ย. 65
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยาศึกษา ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 12 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง คู่มือการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2565 08 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2565 07 มี.ค. 65
ภาพกิจกรรม

 

ข่าวการศึกษาจดหมายข่าว
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
e-Service
ห้องเรียนออนไลน์
ร้องเรียน
โรงเรียนสุจริต
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ