ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 117) 11 มิ.ย. 64
รายงานการประเมินโครงการการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา ด้วยกระบวนการ บริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI) (อ่าน 152) 29 พ.ค. 64
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็น ระบบ ตามรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 267) 12 พ.ค. 64
โรงเรียนทุ่งสงวิทยาประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 197) 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 249) 19 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 189) 14 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 931) 08 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.๑ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ปีการศึกษ (อ่าน 837) 08 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.๑ ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 1495) 08 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่องผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นป.6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 3222) 20 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อการสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1322) 16 ก.พ. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลย (อ่าน 254) 09 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่ (อ่าน 218) 05 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา (อ่าน 246) 29 ม.ค. 64
การสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 410) 23 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 852) 21 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยาแนวปฏิบัติเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิช 2019 (อ่าน 294) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง การสอบวัดความรู้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครั้งที่ ๑ ปีกา (อ่าน 3287) 25 ธ.ค. 63
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3354) 27 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่สอบผ่านเกณฑ์ของสำนักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (อ่าน 3449) 31 ส.ค. 63
รวมบทเรียนออนไลน์ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา (อ่าน 6159) 12 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเรื่องระเบียบโรงเรียนทุ่งสงวิทยาว่าด้วยเรื่องการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา2 (อ่าน 4406) 29 เม.ย. 63