จดหมายข่าว
ขอแสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เข้ารับรางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ฯ " ประจำปี 2565 ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 52 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยม ศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2566,17:22   อ่าน 44 ครั้ง