จดหมายข่าว
กิจกรรมแนะแนวสัญจร
โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและโรงเรียนใกล้เคียงจำนวน 28 โรงเรียน
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน ที่ให้การต้อนรับทีมงานแนะแนว ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นอย่างดียิ่ง
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,11:23   อ่าน 45 ครั้ง