จดหมายข่าว
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา โดยนายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะจบการศึกษาจากโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน และเกิดความภาคภูมิใจใน สถาบันการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม และมีโอกาสกลับมาร่วม พัฒนาสถาบันการศึกษาในอนาคต
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,11:22   อ่าน 77 ครั้ง