จดหมายข่าว
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภานักเรียนในระบอบประชาธิปไตยภายในโรงเรียนและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยพร้อมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ หอประชุมควนกรด โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2566,11:38   อ่าน 63 ครั้ง