ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริการงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 2/2563
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 นั
-ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ผู้รับผิดชอบ ครูประจำวิชา
-นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ผู้รับผิดชอบ งานวัดผล
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,17:39   อ่าน 276 ครั้ง