ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริการงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 2/2563
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น รับใบ ปพ.6 ตรวจทานคะแนน ประกาศผลการเรียนนักเรียน
-ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น รับใบ ปพ.6 ตรวจทานคะแนน ผู้รับผิดชอบ ครูที่ปรึกษา
-ประกาศผลการเรียนนักเรียน ม.1-ม.6  ผู้รับผิดชอบ งานวัดผล
นักเรียน ม.1-ม.6 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,17:36   อ่าน 277 ครั้ง