ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริการงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 2/2563
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชาตรวจทานคะแนนใน ปพ.5/ส่ง ปพ.5 ต่อห้วหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่ม
-ครูประจำวิชาตรวจทานคะแนนใน ปพ.5/ส่ง ปพ.5 ต่อห้วหน้ากลุ่มสาระ ผู้รับผิดชอบครูประจำวิชา ห้วหน้ากลุ่มสาระ
-หัวหน้ากลุ่มสาระสรุป ปพ.5 ส่งวัดผล ผู้รับผิดชอบ งานวัดผล
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,17:34   อ่าน 248 ครั้ง