ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริการงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 2/2563
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 งานวัดผลตรวจความถูกต้องใน SGS งานวัดผลพิมพ์ข้อมูลผลการเรียน ปพ.6 ครูตรวจทา
-งานวัดผลตรวจความถูกต้องใน SGS งานวัดผลพิมพ์ข้อมูลผลการเรียน ปพ.6  ผู้รับผิดชอบ งานวัดผล
-ครูตรวจทาน ปพ.5/ส่งปพ.5ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ผู้รับผิดชอบ ครูประจำวิชา
-อนุมัติจบหลักสูตร ม.3และ ม.6 รอบที่ 1   ผู้รับผิดชอบ งานทะเบียนวัดผล
-อบรมพัฒนาครูด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบงานบุคคล
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,17:32   อ่าน 317 ครั้ง