ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริการงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 2/2563
วันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชา ม.1 ม.2 ม.4 และม.5 กรอกผลการเรียนหลังกลางภาค ปลายภาค เรียนท
-ครูประจำวิชา ม.1 ม.2 ม.4 และม.5 กรอกผลการเรียนหลังกลางภาค ปลายภาค เรียนที่ 2/2563 ในโปรแกรม SGS
ผู้รับผิดชอบ
ครูประจำวิชา
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,17:28   อ่าน 269 ครั้ง