ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อ
                        การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,13:28   อ่าน 25 ครั้ง