ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่สอบผ่านเกณฑ์ของสำนักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่สอบผ่านเกณฑ์ของสำนักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ในการสอบสมรรถนะวัดความรู้ด้านการวัดและประเมินผล แสดงถึงคุณภาพของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาในการพัฒนาแบบทดสอบให้ได้มาตรฐานต่อไป
1. คุณครูสุกัญญา ทองเพิ่ม
2. คุณครูณัฐวดี แสงป้อม
3. คุณครูศุภณัฎฐ์ สิริกาญจน์
4. คุณครูสุภาพร มณีโชติ
5. คุณครูพิศิษฐ์ ดำเกลี้ยง
6. คุณครูอทิตยา เจ้ยทอง
7. คุณครูนัชพร กำเนิดรักษา
8. คุณครูกฤติกา จำนง
9. คุณครูเศณวี อ่ำครอง
10. คุณครูณัฐพันธ์ ชงากรณ์
       ส่วนคุณครูที่ไม่ผ่าน มีการสอบใหม่อีก ขอบคุณครับสำหรับการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา


 

โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,13:04   อ่าน 3243 ครั้ง