ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินผล เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบ Fundamental AL Training
โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินผล เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบ Fundamental AL Training ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2565,15:26   อ่าน 232 ครั้ง