ภาพกิจกรรม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ และ ชำนาญการพิเศษ
  วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 โรงเรียประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ และ ชำนาญการพิเศษนทุ่งสงวิทยา โดยมีประธานในการประเมินครั้งนี้ คือ นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2564,13:46   อ่าน 401 ครั้ง