ภาพกิจกรรม
เทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ
     วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30-12.00 น.โรงเรียนทุ่งสงวิทยา โดยนายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ศน. ไตรรงค์ สาดแว ศน.สุรัชนี อยู่สบาย และศน. สุบรรณ์ เกราะแก้ว คณะศึกษานิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2564,16:57   อ่าน 326 ครั้ง