ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้นม.5 และม.6 ในโครงการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ณ ลานใต้ตึก 1 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2563,21:20   อ่าน 205 ครั้ง