ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้นม.5 และม.6 ในโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมควนกรด โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2563,21:10   อ่าน 273 ครั้ง