ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 25-26 มิถุนายน 2563 การประชุมนักเรียนและครูที่ปรึกษาพบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มิ.ย. 63( ม.2 , ม. 3)และ 26 มิ.ย.63( ม.5 , ม. 6)
วันพฤหัสบดีที่ 25-26 มิถุนายน 2563 การประชุมนักเรียนและครูที่ปรึกษาพบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มิ.ย. 63( ม.2 , ม. 3)และ 26 มิ.ย.63( ม.5 , ม. 6)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2563,20:47   อ่าน 339 ครั้ง