ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร และ คณะครู เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาผู้เรียนรายกรณี (Case Study) เพื่อพัฒนาผู้เรียน

วันพฤหัสบดี ที่18 มิถุนายน พ.ศ. 2563ผู้บริหาร และ คณะครู เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาผู้เรียนรายกรณี (Case Study) เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยวิทยากร อาจารย์ณัฎฐ์พัชร์ นิลวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งสงวิทยา


โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,00:52   อ่าน 172 ครั้ง