เกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
เกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 - 3
 - การแข่งขันคัดลายมือ
- การแข่งขันกวีเยาวชน (แต่งคำประพันธ์)
- การแข่งขัน TSW Science Challenge : Lab กริ๊ง
- การแข่งขันเกม ซูโดกุ
- การแข่งทักษะวิชาประวัติศาสตร์ไทย
- การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
- การแข่งขันทักษะการยิงประตู (โกลหนู ชาย)
- การแข่งขันทักษะการยิงประตู (โกลหนู หญิง) 
- การแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)
- การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
- การแข่งขันวาดภาพระบายสี
- การแข่งขันทักษะ Spelling Bee
- การแข่งขันทักษะ English Quiz


*** ข้อมูลในเกียรติบัตรผิด ติดต่อ ID Line 0830400070