เกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
เกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
 - การแข่งขันคัดลายมือ
- การแข่งขันกวีเยาวชน (แต่งคำประพันธ์)
- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
- การแข่งขัน TSW Science Challenge : Lab กริ๊ง
- การแข่งขันคิดเลขเร็ว
- การแข่งขันเกม ซูโดกุ
- การแข่งทักษะวิชาประวัติศาสตร์ไทย
- การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
- การแข่งขันทักษะการยิงประตู (โกลหนู ชาย)
- การแข่งขันทักษะการยิงประตู (โกลหนู หญิง)
- การแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ชาย
- การแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล หญิง
- การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
- การแข่งขันวาดภาพระบายสี
- การแข่งขันทักษะ Spelling Bee
- การแข่งขันทักษะ English Quiz

*** ข้อมูลในเกียรติบัตรผิด ติดต่อ ID Line 0830400070