ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 - 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 - 3
 - การแข่งขันคัดลายมือ
 - การแข่งขันกวีเยาวชน (แต่งคำประพันธ์)
 - การแข่งขัน TSW Science Challenge : Lab กริ๊ง
 - การแข่งขันเกม ซูโดกุ
 - การแข่งทักษะวิชาประวัติศาสตร์ไทย
 - การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
 - การแข่งขันทักษะการยิงประตู (โกลหนู ชาย) 
 - การแข่งขันทักษะการยิงประตู (โกลหนู หญิง)                                           
 - การแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)
 - การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 - การแข่งขันวาดภาพระบายสี
 - การแข่งขันทักษะ Spelling Bee
 - การแข่งขันทักษะ English Quiz