ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 - 6
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 - 6
 - การแข่งขันคัดลายมือ
 - การแข่งขันกวีเยาวชน (แต่งคำประพันธ์)
 - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
 - การแข่งขัน TSW Science Challenge : Lab กริ๊ง
 - การแข่งขันคิดเลขเร็ว
 - การแข่งขันเกม ซูโดกุ
 - การแข่งทักษะวิชาประวัติศาสตร์ไทย
 - การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
 - การแข่งขันทักษะการยิงประตู (โกลหนู ชาย) 

 - การแข่งขันทักษะการยิงประตู (โกลหนู หญิง)                                        
 - การแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ชาย

 - การแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล หญิง
 - การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 - การแข่งขันวาดภาพระบายสี
 - การแข่งขันทักษะ Spelling Bee 
 - การแข่งขันทักษะ English Quiz