รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ชั้นประถม 4 - 6
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ชั้นประถม 4 - 6
- การแข่งขัน TSW Science Challenge Lab กริ๊ง

- การแข่งขันกวีเยาวชน (แต่งคำประพันธ์)

- การแข่งขันเกม ซูโดกุ

- การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

- การแข่งขันคัดลายมือ

- การแข่งขันคิดเลขเร็ว

- การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

- การแข่งขันทักษะ English Quiz

- การแข่งขันทักษะ Spelling Bee

- การแข่งขันทักษะการยิงประตู  (โกลหนู) ผู้ชาย

- การแข่งขันทักษะการยิงประตู  (โกลหนู) ผู้หญิง

- การแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

- การแข่งขันทักษะประวัติศาสตร์ไทย

- การแข่งขันวาดภาพระบายสี

- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์