ตารางสอนครูภาคเรียนที่ 1/2563
ตารางสอนครูภาคเรียนที่ 1/2563 คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ตารางสอนครูภาคเรียนที่ 1/2563 ภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ตารางสอนครูภาคเรียนที่ 1/2563 ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ตารางสอนครูภาคเรียนที่ 1/2563 สุขศึกษาฯ-ศิลปะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.57 MB
ตารางสอนครูภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาศาสตร์-เทนโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.45 MB
ตารางสอนครูภาคเรียนที่ 1/2563 สังคมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.64 MB
มอบหมายงานสอนภาคเรียนที่ 1/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 597.56 KB